Untitled Document

Trang Chủ >>> Văn Bản

Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Năm 2016 và Phương Hướng Hoạt Động Năm 2017


Năm 2016, năm đầu tiên Hội người mù thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2015-2020) về chương trình hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao là tiếp tục triển khai các mặt hoạt động Hội, hưởng ứng các chương trình hành động của thành phố phát động, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, bám sát và vận dụng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, người mù tại các cơ sở Hội. Thực hiện tốt các mặt công tác và hoạt động phong trào theo định hướng của Hội Người mù Việt Nam, đồng thời thực hiện cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết, tiếp tục xây dựng chương trình hoạt động trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế khách quan của địa phương và tâm tư nguyện vọng của người mù.


UBND TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI NGƯỜI MÙ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số:189 /BC-HNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2016

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

TÌNH HÌNH CHUNG:

Trong khí thế nhân dân thành phố phấn khởi thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 về mục tiêu đề ra xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Năm 2016, năm đầu tiên Hội người mù thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2015-2020) về chương trình hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao là tiếp tục triển khai các mặt hoạt động Hội, hưởng ứng các chương trình hành động của thành phố phát động, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, bám sát và vận dụng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, người mù tại các cơ sở Hội. Thực hiện tốt các mặt công tác và hoạt động phong trào theo định hướng của Hội Người mù Việt Nam, đồng thời thực hiện cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết, tiếp tục xây dựng chương trình hoạt động trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế khách quan của địa phương và tâm tư nguyện vọng của người mù.

Hội Người mù thành phố trân trọng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, cụ thể như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2016

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Công tác xây dựng và phát triển Hội

Hiện số cơ sở Hội là 21 quận, huyện hội và 02 Chi hội trực thuộc

Số đơn vị có trụ sở hoạt động là 20/21, đơn vị chưa có trụ sở là HNM huyện Nhà Bè.

Hội Người mù quận Tân Bình được sự quan tâm của chính quyền địa phương hỗ trợ đầu tư xây lại trụ sở với kinh phí 200 triệu đồng.

Trong năm, số tăng/giảm HV là 69/59.

Thống kê đến 30/10/2016, tổng số hội viên là 1.370 (trong đó số hội viên nữ là 583) và có 66 chi hội.

Tổng số thành viên trong Ban Chấp hành Thành Hội là 27 ủy viên.

Tổng số người làm việc tại Thành Hội là 25 người.

Trong đó số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại Thành Hội là 10 người.

2. Về công tác tổ chức:

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội 2015, phát động phong trào thi đua giữa các quận huyện Hội. Đăng ký thi đua năm 2016 với Hội Người mù Việt Nam và các đơn vị thuộc khối thi đua 20 của thành phố.

Tổ chức các Hội nghị giao ban Ban chấp hành định kỳ hàng quý theo Điều lệ Hội. Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam 17/4/2016 Thành hội phát động và triển khai cuộc vận động “Cải cách hành chính” theo chỉ đạo của TW Hội đến các cơ sở Hội, phổ biến một số vấn đề về quy chế thi đua khen thưởng, trao đổi về công tác kiểm tra.

Chỉ đạo và hướng dẫn các quận huyện Hội đến kỳ đại hội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ trong năm 2016 gồm Hội Người mù quận 3, 5, 8, 10, 11, Gò Vấp, Nhà Bè, Chi Hội Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, Chi hội trực thuộc Thành hội. Thông qua đại hội kiến nghị các ban ngành chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đối với hoạt động của các quận huyện Hội như xét cấp kinh phí hoạt động, phụ cấp cho ủy viên Ban Chấp hành phụ trách kiểm tra…

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người mù huyện Bình Chánh để vận động thành lập ban vận động thành lập Hội. Liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, để được giúp đỡ tổ chức giao lưu văn nghệ với người mù huyện Cần Giờ nhằm vận động thành lập tổ chức Hội tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Người mù thành phố có tham gia vào Ban chỉ đạo thực hiện công tác người khuyết tật thành phố theo Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ký kết giao ước kết nghĩa với Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội người mù thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ kinh nghiệm và cùng giúp đỡ nhau trong công tác.

Tham dự khóa tập huấn do Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức về việc tổ chức và thực hiện Quyết định 1019/QĐ-TTg của Chính phủ: Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

Hội Người mù thành phố tích cực có văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố và đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố trình bày về các kiến nghị của Hội và đã có một số kết quả nhất định như sau:

- Về việc đề nghị cho người mù hai mắt được hưởng trợ cấp xã hội theo diện là người khuyết tật đặc biệt nặng: Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố đã có văn bản số 8854/SLĐTBXH-XH ngày 20 tháng 4 năm 2016 chỉ đạo các quận, huyện rà soát, chọn 12 người mù cả hai mắt thường trú tại Tp. Hồ Chí Minh đề nghị giám định tại Hội đồng Giám định Y khoa thành phố nhằm xác định mức độ khuyết tật một cách chính xác để có cơ sở giải quyết cho kiến nghị của Thành Hội.

- Về việc đề nghị xin tham gia Bảo hiểm xã hội: Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 3334/UBND-VX ngày 30 tháng 6 năm 2016 chấp thuận chủ trương hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng cán bộ chuyên trách còn trong độ tuổi lao động gồm chủ tịch, phó chủ tịch và nhân viên sáng của Hội Người mù quận, huyện . Tổng kinh phí được cấp trong năm 2016 là 247.768.000 đồng.

- Về việc đề nghị xin đưa vào danh mục nghề các nghề phù hợp với khả năng của người mù: Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 ban hành Danh mục đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 trong đó có nghề Tin học dành cho người mù và nghề thủ công kết cườm trình độ sơ cấp nghề.

- Về việc xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa Trung tâm dạy nghề cho người mù tại Thủ Đức cũng đã được lãnh đạo Sở Lao động –Thương binh Xã hội ủng hộ, Sở Tài Chính đã thẩm định hồ sơ và đã có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Ngày 29/10/2016 Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 6160/UBND-VX thông báo giải quyết chấp thuận chủ trương và bố trí kinh phí sửa chữa Trung tâm dạy nghề cho người mù vào dự toán năm 2017 với số tiền là 750.219.000 đồng.

Công tác kiểm tra:

Ban kiểm tra Thành hội đã tổ chức kiểm tra hoạt động của Hội người mù các quận 1, 4, 6, 8, 10,11, 12, Bình Tân, Gò Vấp và huyện Củ Chi qua đó đánh giá ưu điểm và những tồn tại trong công tác của các cơ sở Hội đồng thời trao đổi kinh nghiệm cũng như tiếp thu những kiến nghị đề xuất từ cơ sở.

Công tác Tập huấn:

Trong năm Hội đã tổ chức các buổi tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn quận huyện hội về:

- Nghề công tác xã hội đối với người khuyết tật, Tập huấn về công tác thi đua khen thưởng và Tập huấn công tác vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm theo Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ và công văn hướng dẫn 3798/NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Mặc dù kinh phí còn nhiều khó khăn nhưng Thành Hội cũng đã trích quỹ đóng góp số tiền 1.000.000 đồng vào Quỹ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc; 2.000.000 đồng để ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung theo lời kêu gọi của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Công đoàn cơ sở Hội Người mù thành phố vận động cán bộ nhân viên, người lao động làm việc tại thành hội quyên góp 1.620.000 đồng gửi Công Đoàn Sở LĐTBXH tham gia cứu trợ nhân dân vùng lũ Quãng Bình, Hà Tĩnh.

Khen thưởng:

Khen thưởng cấp nhà nước: Không có

Thành Hội vinh dự nhận được:

- 01 Bằng khen của Hội Người mù Việt Nam khen tặng cán bộ, hội viên Hội Người mù Tp. HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

- 01 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng đơn vị xuất sắc năm 2015

- 01 Bằng khen của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vì đã có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015. Thành hội đã trao tặng giấy khen cho 14 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2015.

Đề xuất khen thưởng nhân Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ V năm 2016 Hội Người mù thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí khen thưởng cho 31 tiết mục đoạt giải với tổng số tiền là 34.800.000 đồng.

Thành Hội cũng đã trình Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Người mù Việt Nam đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 02 cán bộ Hội Người mù quận, huyện đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội gồm;

- Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Hội Người mù quận 3.

- Ông Phạm Văn Hạnh, cán bộ sáng Hội Người mù quận 3.

Trong năm 2016, Hội Người mù thành phố đã ra quyết định tặng giấy khen cho 23 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích trong hoạt động hội.

Cử 01 cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua do Ban thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức cho các tỉnh phía Nam tại Sở Nội vụ thành phố.

II – CÔNG TÁC TUYÊN VĂN GIÁO:

1/ Công tác văn hóa – văn nghệ :

Xóa mù chữ:

Trong năm, các cơ sở Hội đã tổ chức mở 12 lớp xóa mù chữ cho 21 hội viên. 17 lớp tin học cho 151 người học.

Tính đến nay có trên 618 HV đọc thông viết thạo chữ Braille và đa số các Ủy viên Ban chấp hành sử dụng tốt chữ Braille trong công tác. Số hội viên thường xuyên đọc, nghe sách, báo, tài liệu là 1041 lượt người. Số cơ sở Hội sử dụng công nghệ thông tin, internet trong hoạt động hội là 22 đơn vị.

Theo báo cáo của các cơ sở hội, ở bậc tiểu học có 17 em học hoà nhập, ở bậc Trung học cơ sở: 42 em và trung học phổ thông: 38 HV, Cao đẳng đại học: 25 người đang học, số người tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trong kỳ là 06 HV. Tổng số hội viên có trình độ từ Cao đẳng trở lên là 47 người.

Đặc biệt Thành Hội cử 02 hội viên tham gia cuộc thi đọc và viết chữ Braille bằng tiếng Anh do Hiệp hội Người mù thế giới khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan. Kết quả được một giải nhì về thi đọc.

Triển khai cuộc thi “ONKYO-Chữ Braille trong cuộc đời tôi” do Hội Người mù Việt Nam phát động đến hội viên các quận huyện Hội. Chọn 02 bài gửi dự thi vòng quốc gia.

Tiếp tục tổ chức Chương trình giáo dục tiền hòa nhập tại Thành Hội, năm học 2016 – 2017 cho các cháu học sinh mù mồ côi tại Hội. Năm nay Hội tiếp tục nhận thêm 04 em học sinh mù để dạy học chương trình tiểu học. Tổng số học sinh mù học nội trú tại trụ sở Hội là 24 em.

Văn nghệ:

Được sự chấp thuận chủ trương và cấp kinh phí, Hội Người mù thành phố đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát từ trái tim lần thứ V” năm 2016, có 42 tiết mục được tuyển chọn từ 20 quận huyện Hội và 02 chi hội trực thuộc với 44 hội viên tham gia dự thi trong không khí vui tươi phấn khởi đầy màu sắc. Kết quả có 31 giải thưởng được trao, đồng thời Ban tổ chức chọn 03 tiết mục xuất sắc nhất tham dự Liên hoan toàn quốc tại Hà Nội.

Tham dự phong trào thể dục thể thao tại Giải thể dục thể thao Người Khuyết tật thành phố, kết quả đạt được 01 Huy chương bạc môn bóng đá khiếm thị cho đội bóng Hội Người mù thành phố và 01 huy chương vàng môn Judo cá nhân. Một hội viên của Hội Người mù quận Bình Thạnh tham dự giải cờ vua Paragame đoạt huy chương bạc đồng đội. Một hội viên Hội Người mù quận Tân Bình đạt 02 huy chương vàng, 01 huy chương bạc môn bơi lội tại đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc.

Giao lưu văn nghệ “Từ trái tim đến trái tim” do Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tổ chức.

2/ Công tác thông tin – tuyên truyền:

Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII đến toàn thể hội viên.

Thành hội tổ chức sinh hoạt chính trị và gửi tài liệu tuyên tuyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến các cơ sở Hội để phổ biến đến hội viên để thực hiện tốt quyền và trách nhiệm công dân của mình qua việc tham gia bầu cử.

Trong năm, Thành Hội tổ chức 08 buổi sinh hoạt chính trị, phổ biến đến cán bộ, nhân viên và người lao động tại cơ quan các tài liệu tuyên truyền của Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhân kỷ niệm các ngày lễ như 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, về kết quả các chuyến ngoại giao thăm các nước của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước ta, Tuyên tuyền về Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần X của thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 03-NQ/TW của Trung ương Đảng, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về biển Đông. Kỷ niệm 86 năm truyền thống ngành dân vận v.v…

Tiếp tục cập nhật trang Web của Hội những tin bài, hình ảnh tuyên truyền về hoạt động của Hội cũng như quảng bá dịch vụ xoa bóp massage của Thành hội nhằm thu hút ngày càng nhiều người biết về việc làm của người mù và đến để ủng hộ.

Trong năm, có 63 tin, bài của cộng tác viên được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và quận, huyện với số cộng tác viên tham gia viết tin, bài được đăng là 16 người. Số bản tin nội bộ xuất bản là 24 bản.

Đặc biệt trong năm Thành Hội đã tổ chức một buổi tập huấn kỷ năng viết tin ngắn do Giảng viên Khoa báo chí Trường Đại học khoa học Xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/4/2016 cho 46 cộng tác viên là hội viên người mù các quận huyện hội.

Công tác thư viện:

Tiếp tục duy trì hoạt động thư viện tại Thành Hội, trong năm đã nhận từ Thư viện sách nói 256 đĩa CD và Hội Người mù VN 234 đĩa CD , 1.005 sách, báo chữ Braille; phân phối đến hội viên cơ sở Hội là 224 CD, 988 sách, báo chữ Braille; phục vụ trực tiếp tại thư viện 219 lượt hội viên mượn sách và 115 lượt HV mượn băng đĩa.

Tiếp tục sử dụng hệ thống máy in chữ Braille in sách giáo khoa chương trình giáo dục tiền hòa nhập cho trẻ khiếm thị đang học nội trú tại trụ sở Hội. Số sách báo tự ấn hành là 88 bản. Ấn hành Đặc san 5/1 của Thành Hội năm 2016 với 2 kỳ mỗi kỳ 25 tập. Chuyển in 02 bộ tài liệu chữ Braille về Luật Bảo hiểm Xã hội.

III- CÔNG TÁC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT – VIỆC LÀM VÀ ĐỜI SỐNG:

1/ Tạo việc làm:

Chương trình vay vốn tạo việc làm:

Thực hiện theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ, Hướng dẫn số 3798/NHCS-TDSV ngày 20/11/2015 của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Công văn số 206/HNM-LĐSX ngày 10/08/2016 của Hội Người mù Việt Nam về Quy định cơ chế quản lý vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm. Thành Hội tiếp tục triển khai chương trình vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm theo kênh của Hội. Tổng số vốn của chương trình do Thành Hội quản lý hiện nay là 1.023.000.000 đồng, cho 106 hội viên các đơn vị: Hội người mù quận 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức, Taân Phuù, Hoùc Môn và Củ Chi được vay.

Dịch vụ tạo việc làm:

Tiếp tục củng cố và ổn định 02 cơ sở dịch vụ xoa bóp do Hội quản lý, tạo việc làm ổn định cho 44 kỹ thuật viên. Tổng doanh thu trong năm là: 1.690.170.000 đồng.

Thu nhập bình quân của kỹ thuật viên hiện nay là 1.725.000 đồng/tháng/người. 100% kỹ thuật viên chính thức được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng Luật Lao động quy định và được hưởng các chế độ phúc lợi khác như khen thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết theo khả năng tài chính của Hội.

Hiện nay, ngoài 02 cơ sở do Thành Hội quản lý, HV một số quận, huyện cũng đã tự tổ chức các cơ sở dịch vụ xoa bóp như: quận 10, Gò Vấp, Bình Thạnh với 07 cơ sở, giải quyết việc làm cho 53 hội viên người mù.

Trong năm thành hội tiếp tục đầu tư bảng hiệu quảng cáo, lát gạch phòng massage cho cơ sở I, sửa chữa phòng xông hơi cho cơ sở II để phục vụ tốt hơn cho khách.

Dạy nghề:

Tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho 07 kỷ thuật viên xoa bóp để tăng chất lượng phục vụ cho khách.

Ngày 21/7/2016 , Ủy ban nhân dân thành phố mới có quyết định số 3733/QĐ-UBND Ban hành danh mục và định mức kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật trong đó có nghề tin học dành cho người mù trình độ sơ cấp nghề. Hội Người mù thành phố sẽ tiến hành đăng ký và hợp đồng với Trung ương Hội để xin cấp kinh phí chiêu sinh dạy tin học văn phòng cho hội viên trong năm 2017.

2/ Chăm lo đời sống và các chương trình khác:

Chăm lo đời sống cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động Hội, được Thành Hội và các cơ sở Hội quan tâm thực hiện cũng như được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền ban ngành và các tổ chức, cá nhân từ thiện.

Trong dịp Tết Bính Thân 2016, Thành Hội liên hệ với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ Mồ côi, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, UBMTTQVN thành phố xin quà Tết cho hội viên người mù khó khăn. Kết quả Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ Mồ côi đã tổ chức phát 150 phần quà gồm tiền và hiện vật trị giá: 60 triệu đồng; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tặng 100 suất quà bằng tiền: 10 triệu đồng; UBMTTQVN thành phố trao 100 suất quà với số tiền là 60 triệu đồng. Chùa Bà Ấn Giáo hỗ trợ 100 phần quà trị giá: 10 triệu đồng Một Việt kiều Campuchia tặng 200 suất quà cho hội viên mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Tổng cộng đã tổ chức cho 550 hội viên được nhận quà với tổng số tiền và quà hiện vật là 232 triệu đồng.

Thưởng Tết Nguyên Đán cho khối CBNV và người lao động số tiền là 266.932.000 đồng, quà cho cán bộ chuyên trách 21 cơ sở Quận Huyện Hội và 2 chi hội trực thuộc với số tiền chi là 19.880.000 đồng, tổng cộng là 286.732.000 đồng trong đó kinh phí chi 9.600.000 đồng, phần còn lại do Quỹ của Hội chi.

Tổng hợp số liệu chăm lo Tết Bính Thân cho hội viên người mù do các quận huyện Hội thực hiện, tổng số tiền và quà quy ra tiền là 3.433.678.000 đồng.

Trợ cấp xã hội cho người mù thành phố trên cơ sở Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ, theo báo cáo của các quận, huyện Hội hiện có 1.267 HV được hưởng trợ cấp thường xuyên; 1.239 HV được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Vận động sửa nhà cho hội viên nghèo: 01 hội viên HNM quận 3 được hỗ trợ số tiền: 16.000.000 đồng; 01 hội viên HNM quận 8 được hỗ trợ: 10.000.000 đồng; 01 hội viên HNM quận 9 được hỗ trợ: 40.000.000 đồng; 02 hội viên huyện Củ Chi được hỗ trợ sửa nhà kinh phí 30.000.000 đồng. Một số hội viên các quận huyện còn được tặng sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 40.000.000 đồng.

Ngoài ra, Hội Người mù quận Bình Thạnh còn vận động kinh phí của Mạnh Thường Quân tổ chức cho 34 hội viên tham quan tắm biển Vũng Tàu – Long Hải.

Chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình:

Đôn đốc các cơ sở Hội quan tâm đến công tác DS – KHHGĐ nhằm giúp HV nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong KHHGĐ, đảm bảo sức khỏe sinh sản, quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù … tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp, sinh hoạt hội.

Kết quả:. Các quận huyện Hội thành lập 13 câu lạc bộ không sinh con thứ ba thu hút 214 hội viên tham gia. Vận động 124 HV trong độ tuổi sinh nở đăng ký không sinh con thứ 3 và không có HV nào sinh con thứ 3.

Trong năm, Hội Người mù thành phố phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức tập huấn cho các cán bộ quận huyện Hội với tổng kinh phí là 7.560.000 đồng trong đó Chi cục dân số hỗ trợ 2.200.000 đồng.

Về phía quận, huyện: Hội Người mù quận 6 có tổ chức tập huấn 02 buổi về KHHGĐ – HIV/AIDS với 25 HV tham gia, Hội Người mù quận 11 tổ chức 02 buổi tập huấn DS-KKHGĐ cho 120 lượt hội viên tham dự với tổng kinh phí 10.660.000 đồng.

IV- CÔNG TÁC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM:

Thành Hội đã tạo điều kiện tổ chức họp mặt chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) thu hút 510 chị em tham dự. Đồng thời Ban công tác phụ nữ đã mời báo cáo viên là cán bộ y tế của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Hồ Chí Minh chia sẽ chuyên đề về phương pháp chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh được đông đảo chị em quan tâm.

Thành hội chủ động liên hệ và làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng chương trình phối hợp công tác và ký kết Bản ghi nhớ giữa hai Hội nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ trong công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho chị em. Trong năm 2016, Ban phụ nữ và trẻ em Hội Người mù thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức mời báo cáo viên có kinh nghiệm đến chia sẽ 04 buổi nói chuyện chuyên đề về “Phòng chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em mù”; “Phòng chống bạo hành gia đình”., “Lắng nghe và thấu hiểu”; “Giải quyết xung đột trong đời sống vợ chồng” với tổng kinh phí là 30.000.000 đồng, trong đó Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố hỗ trợ 14.000.000 đồng đã thu hút 400 lượt chị em tham dự.

Đồng thời Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng chỉ đạo cho các Hội Liên hiệp phụ nữ quận huyện đặc biệt quan tâm chăm sóc phụ nữ mù tại địa phương.

Tham gia chương trình “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân ngày bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật 18/4, có nhiều chị em phụ nữ mù được tuyên dương phụ nữ vượt khó.

Trong năm tại các quận huyện Hội có 508 lượt chị em phụ nữ được tặng quà, trợ cấp với tổng số tiền là 1.154.725.880 đồng. 327 lượt trẻ em được tặng quà số tiền là 427.600.000 đồng. Hội Người mù quận Bình Thạnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ quận tổ chức ngày Hội “Vì sức khỏe người mù” nhân kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 được đoàn y bác sĩ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khám bệnh và phát thuốc miễn phí cũng như tặng quà cho tất cả hội viên 300.000 đồng/người và hiện vật quy ra tiền 550.000 đồng/người.

Thành Hội vận động kinh phí tặng tặng 80 suất học bổng cho con của hội viên và con nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 72.000.000đ do Hiệp hội doanh nghiệp Triết Giang tại Việt Nam và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo trao tặng. Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tặng 10 suất học bổng trị giá 15.900.000 đồng, trong đó có 01 em được hưởng học bổng xuyên suốt từ cấp 1 cho đến hết bậc trung học phổ thông. Trung tâm công tác xã hội trẻ em thành phố trực thuộc Sở Lao động – thương binh và xã hội tổ chức cho 04 con của hội viên đi tham quan dã ngoại tại Cần Giờ, có 02 em được tặng xe đạp, 02 em được hỗ trợ học bổng 700.000 đồng/em.

Thư viện sách nói thành phố cũng đã trao 13 suất học bổng Ánh Sen cho các em học sinh mù theo học Chương trình giáo dục tiền hòa nhập tại Hội trị giá 19.500.000 đồng.

Quan tâm chăm lo tặng quà cho các em học sinh nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 với số tiền là 4.550.000 đồng. Tặng quà Trung thu cho cho các em thiếu nhi là học sinh mù và con của cán bộ nhân viên người lao động của đơn vị số tiền là 4.500.000 đồng, đồng thời vận động công ty Grival tặng bánh Trung thu cho tất cả cán bộ nhân viên Thành Hội.

Kết hợp với Saigontourist tổ chức cho các em học sinh mù du lịch biển Hồ Cốc, giao lưu trong chương trình “Thắp sáng niềm tin năm 2016, qua đó được chương trình tặng học bổng cho 01 em học sinh có thành tích học tập tốt và quà cho các em là một ti-vi trị giá 4.000.000 đồng.

Tổ chức họp mặt chị em phụ nữ nhân kỷ niệm ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam, nhân dịp này Ni cô Thích nữ Minh Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương Gò Vấp cũng đã vận động Mạnh Thường Quân tặng 100 phần quà cho 100 chị em trị giá 30.000.000 đồng.

V- CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Hội tiếp tục quan tâm tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ cho các dự án dạy nghề, giúp hội viên người mù có việc làm, ổn định cuộc sống. Cụ thể làm việc với ông Kameda để thúc đẩy các dự án gửi xin viện trợ đến các tổ chức nước ngoài:

1- Dự án mở lớp dạy tin học cho 20 cán bộ lãnh đạo quận huyện gửi Nippon Foundation Nhật Bản.

2- Dự án đầu tư trang thiết bị cho phòng học vi tính tại Trung tâm Dạy nghề cho Người mù thành phố gửi Lãnh sự Quán Nhật Bản.

Đồng thời xây dựng dự án nâng cao năng lực và trao quyền cho phụ nữ mù gửi xin tài trợ từ chương trình viện trợ trực tiếp DAP của Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh.

VI - KINH PHÍ:

Tổng số thu kinh phí trong kỳ do ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao là: 4.530.509.000 đồng.

Tổng số chi cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội là: 1.713.509.000 đồng.

Chi hoạt động quản lý Hội (lương + phụ cấp cho cán bộ chuyên trách quận, huyện Hội): 2.817.000.000 đồng.

VII- NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức, nền kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, tác động từ tình hình chính trị xã hội và kinh tế thế giới, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố và các Sở, Ban ngành vẫn tiếp tục quan tâm đến hoạt động Hội, từng bước chăm lo cho người mù về các chế độ chính sách an sinh xã hội, giúp cho người mù cải thiện cuộc sống. Tập thể cán bộ, nhân viên Hội Người mù thành phố trong năm 2016 đã cố gắng nỗ lực trong tất cả các mặt công tác đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong việc vận động chính sách của Thành phố để được quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc người mù như: Chấp thuận chủ trương và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chuyên trách và nhân viên sáng Hội Người mù quận huyện còn trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cấp kinh phí tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát từ trái tim lần V” tạo sân chơi vui tươi bổ ích cho hội viên người mù, cấp kinh phí sửa chữa chống dột trụ sở Hội v.v . Nhờ đó cán bộ, hội viên phấn khởi đoàn kết cùng chung sức vun đắp xây dựng Hội ngày càng phát triển, phù hợp với tình hình mới.

HẠN CHẾ - TỒN TẠI:

Hoạt động của cơ sở xoa bóp – massage của Hội chưa được xem xét cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ.

KIẾN NGHỊ:

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục xem xét giải quyết cho người mù cả hai mắt được hưởng trợ cấp theo mức của người khuyết tật đặc biệt nặng.

Đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố giúp đỡ, hướng dẫn để đưa nghề xoa bóp tẩm quất của người mù vào danh mục nghề của người khuyết tật thành phố.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

Chỉ đạo các cơ sở Hội mãn nhiệm kỳ trong năm 2017, tiến hành tổ chức đại hội theo quy định của Điều lệ Hội.

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị BCH, tập huấn công tác Hội theo Điều lệ Hội quy định.

Củng cố tổ chức và phát triển quận hội mới ở nơi có đủ điều kiện.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị Hội về viêc thực hiện Điều lệ Hội, qui chế làm việc, cuộc vận động cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ, quản lý hồ sơ tài chính, vốn vay.

Thực hiện hiệu quả cuộc vận động cải cách hành chính, đẩy mạnh các mặt hoạt động hội, quan tâm hơn đối với các quận Hội hoạt động còn yếu.

Tiếp tục đề nghị các Sở ban ngành quan tâm xem xét chính sách để hội viên người mù cả hai mắt được hưởng trợ cấp theo mức trợ cấp cho người khuyết tật đặc biệt nặng.

Chú trong công tác đào tạo quy hoạch nguồn cán bộ dự bị. Cử tham dự khoá đào tạo cán bộ hội năm 2017 của Hội Người mù Việt Nam tổ chức.

Tiến hành sửa chữa Trung tâm dạy nghề cho người mù tại quận Thủ Đức với kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố.

II- CÔNG TÁC TUYÊN VĂN GIÁO:

Tiếp tục củng cố mạng lưới cộng tác viên và đôn đốc việc gửi tin, bài cho báo Đặc san 5/1 và báo Đời Mới của Trung ương Hội.

Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo việc phân phối các loại sách, báo, băng kịp thời đến các cơ sở Hội.

Tiếp tục điều tra khảo sát để đẩy mạnh việc tổ chức các lớp xóa mù chữ ở các cơ sở Hội. Có kế hoạch kiểm tra xoá mù chữ tại một số đơn vị quận, huyện.

Xây dựng nội dung trang web của Hội Người mù thành phố phong phú về hình thức và chất lượng về nội dung nhằm phục vụ cho nhu cầu giao lưu tìm hiểu và giới thiệu về hoạt động của Hội.

Tích cực Tham gia cuộc thi ONKYO lần thứ 15 do Hiệp hội người mù Châu Á Thái Bình Dương tổ chức.

Tiếp tục chuyển in một số sách giáo khoa cho học sinh , tài liệu chữ Braille phục vụ cho công tác Hội.

Vận động hội viên, người mù tích cực hưởng ứng việc học và ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống. Vận động các cấp, ngành, chính quyền và nhân dân hiểu và ủng hộ giúp đỡ cho người mù kinh phí, phương tiện và cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin.

Tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, vận động hội viên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III-CÔNG TÁC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG:

Tiếp tục triển khai chương trình vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm theo kênh của Hội một cách có hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ sở Hội quan tâm, giúp đỡ các hội viên có đủ điều kiện có nhu cầu vay, được vay vốn để tạo việc làm.

Tham dự hội nghị đánh giá hiệu quả của nghề xoa bóp bấm huyệt dự kiến vào quý III/2017 tại Tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội theo dõi chặt chẽ và hướng dẫn hội viên có đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ để chính quyền địa phương quan tâm giải quyết, phấn đấu đạt tỉ lệ 100% HV đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Vận dụng chính sách, Luật Người khuyết tật để đưa nghề Xoa bóp tẩm quất vào danh mục nghề cho nghề cho người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh để xin sử dụng kinh phí dạy nghề ngắn hạn cho người mù trong năm 2017, mở các lớp xoa bóp tẩm quất, tin học dành cho người mù.

Nghiên cứu và tổ chức dạy và phát triển nghề kết cườm cho hội viên người mù.

Đẩy mạnh thực hiện vận động xã hội hóa từ nguồn lực của xã hội chăm lo một cách thiết thực và hiệu quả đối với người mù như dạy nghề, việc làm theo khả năng, đỡ đầu trong học tập, đặc biệt là vận động quà Tết Đinh Dậu 2017 cho hội viên.

IV- CÔNG TÁC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM:

Tiếp tục triển khai các hoạt động theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội Người mù Việt Nam và Ban Nữ công Sở LĐ-TB&XH.

Phối hợp liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, việc làm, vấn đề bình đẳng giới cho chị em phụ nữ mù năm 2017.

Tổ chức họp mặt chị em phụ nữ nhân các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Kết hợp với Saigontourist tổ chức cho các em học sinh mù du lịch biển trong chương trình “Thắp sáng niềm tin” hàng năm.

Vận động các nhà tài trợ cấp học bổng cho con các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó.

V- CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI:

Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, Hội Người mù ở một số nước để vận động, tìm kiếm nguồn viện trợ cho hoạt động Hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Thành ủy

- Ban Dân vận Thành ủy

- Thường trực Ủy ban Nhân dân Tp.

- Mặt trận Tổ Quốc VN Tp. HCM

- Ban Thi đua khen thưởng thành phố.

- Khối trưởng Khối thi đua 19, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

- Sở LĐ-TB&XH (gồm GĐ, P. GĐ, P.TC-CB, P.BTXH)

- Sở Nội vụ

- Hội Người mù Việt Nam

- 21 quận, huyện Hội và 2 Chi hội trực thuộc

- Lưu VT -TC